องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 8 จุด


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนสถาน ในพื้นที่อบต.ห้วยทราย และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษา และนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

2020-05-14
2020-04-09
2020-03-26
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-28
2020-01-10
2020-01-08
2019-12-06