องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 8 จุด


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนสถาน ในพื้นที่อบต.ห้วยทราย และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษา และนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

2019-11-06
2019-11-05
2019-07-25
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10