องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน 8 จุด


ติดตั้งจุดเรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกในครัวเรือน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน และศาสนสถาน ในพื้นที่อบต.ห้วยทราย และประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และเป็นต้นแบบให้ประชาชนศึกษา และนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21