องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่หมู่ที่ 6


อบต.ห้วยทรายร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่หมู่ที่ 6 โครงการบ้านสวยเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

2019-11-06
2019-11-05
2019-07-25
2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10