องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ พื้นที่หมู่ที่ 10


อบต.ห้วยทรายร่วมกับ อสม. ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

พื้นที่หมู่ที่ 10 โครงการบ้านสวยเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

2020-05-14
2020-04-09
2020-03-26
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-28
2020-01-10
2020-01-08
2019-12-06