องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อบต.ห้วยทราย


อบต.ห้วยทราย ร่วมกับผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม.และประชาชนจิตอาสา ทำกิจกรรมทำความสะอาด คู คลอง เก็บขยะ สิ่งปฏิกูล กำจัดผักตบชวา และร่องระบายน้ำ  พื้นที่ ม.3,4,6 และ 10

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17