องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยทราย และมีการมอบเงินสมทบกองทุนจากกรรมการ ม.9 โดยนายชมัด. ร่วมจิตร ได้รับเงินสนับสนุนจากพระครูปลัดภูริทัต ภูริทตุโตฯ จำนวน 5,000 บาทถ้วน

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17