องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยทราย และมีการมอบเงินสมทบกองทุนจากกรรมการ ม.9 โดยนายชมัด. ร่วมจิตร ได้รับเงินสนับสนุนจากพระครูปลัดภูริทัต ภูริทตุโตฯ จำนวน 5,000 บาทถ้วน

2019-06-25
2019-06-24
2019-06-20
2019-06-13
2019-05-31
2019-05-15
2019-05-10
2019-05-07
2019-05-02
2019-04-30