องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน


ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยทราย และมีการมอบเงินสมทบกองทุนจากกรรมการ ม.9 โดยนายชมัด. ร่วมจิตร ได้รับเงินสนับสนุนจากพระครูปลัดภูริทัต ภูริทตุโตฯ จำนวน 5,000 บาทถ้วน

2020-05-14
2020-04-09
2020-03-26
2020-03-13
2020-03-12
2020-03-06
2020-02-28
2020-01-10
2020-01-08
2019-12-06