องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ แกนนำสุขภาพ(อสม.) คิดค้นนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น และสามารถนำ นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยภูมิปัญญาพื้นถิ่น ไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่

2019-02-06
2019-02-06
2019-01-11
2019-01-09
2018-10-24
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26