องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ แอลกอฮอล์


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนหินกองวิทยาคม อบรมและสนับสนุนให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง มีความรู้ เรื่อง โทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และรณรงค์ให้โรงเรียน หกว. เป็น โรงเรียนปลอดบุหรี่  แอลกอฮอล์

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21