องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการ การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนวัดห้วยทราย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยทราย

อบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองและร่วมมือกันป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

2019-02-06
2019-02-06
2019-01-11
2019-01-09
2018-10-24
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26