องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการ การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนวัดห้วยทราย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ร่วมกับโรงเรียนวัดห้วยทราย

อบรมให้ความรู้นักเรียน เรื่อง การป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนดูแลสุขภาพตนเองและร่วมมือกันป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียน

2018-10-24
      ace333กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม. 10 ต.ห้วยทราย 24-ต.ค 61
2018-10-22
      ace333กิจกรรม 3 เก็บ 3 โรค ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ม. 3 ต.ห้วยทราย 22-ต.ค 61
2018-10-19
      ace333ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยทราย
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26
2018-09-25
2018-09-24
2018-09-14
2018-08-24