องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการ 3 R ขจัดขยะ ขจัดโรค


กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ร่วมกับ โรงเรียนวัดห้วยทราย 

อบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนวัดห้วยทราย เรื่อง ขจัดขยะ  ขจัดโรคเพื่อปลูกจิตสำนึก

และสร้างทัศนคติที่ดี ให้แก่เด็กนักเรียน ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

2019-02-06
2019-02-06
2019-01-11
2019-01-09
2018-10-24
2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26