องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยทราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก


วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยทราย

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

2018-10-22
2018-10-19
2018-10-18
2018-10-08
2018-09-26
2018-09-25
2018-09-24
2018-09-14
2018-08-24
2018-08-03