องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยทราย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก


วันที่ 8 ตุลาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ห้วยทราย

ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค ร่วมกันออกตรวจคัดกรองโรคให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยทราย

เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17