องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทรายเข้ากำจัดเหาให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง


วันที่ 24 พ.ย.2560 เวลา 13.00 น. อบต.ห้วยทรายร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยทรายเข้ากำจัดเหาให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง(อบต.ห้วยทราย)เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดติดต่อกันทั้งโรงเรียน
2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17