องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ฉบับที่1และฉบับที่2


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริการส่วนตำบลห้วยทราย ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคไข้ปวดข้อยุงลาย โรคไข้มาลาเรีย โรคไข้สมองอักเสบ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก โรคไข้หัด โรคคอตีบ โรคคางทูม โรคซิฟิลิส โรคกามโรคและต่อมน้ำเหลือง โรคบาดทะยัก โรคพยาธิ โรคตับอักเสบ โรคเอดส์ โรคฝีดาษลิง และโรคติดต่ออื่นๆ เป็นต้น #ด้วยความห่วงใยจากกองสาธารณสุข
2022-12-09
2022-09-15
2022-09-05
2022-09-05
2022-09-02
2022-08-23
2022-08-22
2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06