องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565


วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30