องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตำบล


วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมตำบลพิจราณาร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566- 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2565

2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30