องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีมีสุข ประจำปีงบประมาณ 2561


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพจิตให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ให้สามารถดูแลสุขภาพร่างกายตนเองได้อย่างถูกต้อง

2018-08-24
2018-08-03
2018-07-26
2018-07-25
2018-07-10
2018-06-29
2018-06-28
2018-06-12
2018-06-12
2018-06-12