องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


การประชุมปรึกษาหารือและวางแผน เกี่ยวกับการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19


เมื่อวันที่ 17 มกราคา 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้ประชุมปรึกษาหารือและวางแผน เกี่ยวกับการรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 โดยมี นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ได้แก่ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลห้วยทราย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อ.ส.ม.) กำนันผู้ใหญ่บ้าน  โดยประชุมหารือในประเด็นพิจารณาเรื่องวัคซีนและขั้นตอนในการให้บริการแก่ประชาชน

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21