องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลห้วยทราย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.


เมื่อวันพุธที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางทัศน์มน ภู่พานิช รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย นำทีมข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาวตำบลห้วยทราย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต. ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๗.๐๐ น.โดยมีการถือป้ายและแจกแผ่นพับให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยทราย

#งานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21