องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายครั้งแรก 2564


วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้เรียนเชิญนายศราวุธ สุวรรณจูฑะ นายอำเภอหนองแค มาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายครั้งแรก เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภา , รองประธานสภา และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยผลการประชุมได้มีมติเลือก - นางสาวดิษฐา สุขพอดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 4 เป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย , - นายธนันชัย เพ็งชื่นมะดัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย หมู่ที่ 1 เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21