องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อบต.ห้วยทราย ได้มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

2022-08-11
2022-08-11
2022-07-06
2022-06-27
2022-06-20
2022-06-20
2022-06-09
2022-06-01
2022-05-31
2022-05-30