องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


อบต.ห้วยทราย อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี


#องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
🏆อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี🏆

             🏆 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัล
โล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการ
ประเมิน ฯ ในระดับ AA 🏆

2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17
2021-09-03
2021-09-02
2021-08-26
2021-08-24
2021-08-13
2021-08-09