องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


อบต.ห้วยทราย อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี


#องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 
🏆อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี🏆

             🏆 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัล
โล่เกียรติยศสำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
สูงสุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และมีผลการ
ประเมิน ฯ ในระดับ AA 🏆

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21