องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


รายงานผลITA อบต.ห้วยทราย อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี อันดับ 9 ของประเทศ


#รายงานผล ITA ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย 📣 ได้คะแนน 99.37 คะแนน อันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี อันดับ 9 ของประเทศ

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17