องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


ประฃุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564


#การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 อบต.ห้วยทราย
ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 การประชุมครั้งที่ 2/2564
เวลา 10.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านยาง 

ประชาสัมพันธ์สำนักปลัด อบต.ห้วยทราย : ถ่ายภาพ/รายงาน

2022-01-21
2022-01-21
2022-01-17
2021-12-29
2021-11-25
2021-11-23
2021-10-13
2021-10-13
2021-10-08
2021-09-17