องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


โครงการ การดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ประจำปีงบประมาณ 2561


กองทุนหลักประสุขภาพ อบต.ห้วยทราย ได้อบรมให้ความรู้ ผู้ป่วยโรคเรื้อรังและแกนนำสุขภาพ(อสม.) สำรวจข้อมูล ติดตาม ดูแล แนะนำ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน,ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

2018-04-19
2018-04-09
2018-03-27
2018-03-20
2018-03-20
2018-03-14
2018-02-20
2018-02-19
2018-02-06
2018-01-19