องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ งปม.2566 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]61
2 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ (30 ต.ค.65-31 มี.ค 66) [ 3 เม.ย. 2566 ]53
3 ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ห้วยทราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 9 ก.พ. 2566 ]78
4 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]132
5 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]124
6 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานซ่อมไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]131
7 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2656 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]129
8 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานร้องเรียนเหตุรำคาญ(งานสาธารณสุข) ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]133
9 รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านงานสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 18 เม.ย. 2565 ]148