องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 O025_1 ประกาศสรรหา ผช.นวก.ศึกษา 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]31
2 O025_1 ประกาศผลการสรรหา ผช.นวก.ศึกษา 2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]26
3 ประกาศ ก.ถ.เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล) [ 1 ต.ค. 2563 ]115
4 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2563 ]106
5 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 (1) [ 1 ต.ค. 2563 ]143
6 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 (2) ต่อ [ 1 ต.ค. 2563 ]109
7 ประกาศ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. พ.ศ. 2545 (3) ต่อ [ 1 ต.ค. 2563 ]140