องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]34
2 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]114
3 แผนงานดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 20 พ.ค. 2565 ]101
4 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่1 [ 18 เม.ย. 2565 ]143
5 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 2 [ 18 เม.ย. 2565 ]133
6 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ต.ค. 2564 ]145
7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [ 29 ธ.ค. 2563 ]186
8 แผนดำเนินงานประจำปี 2564 [ 21 ต.ค. 2563 ]196
9 แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ค. 2563 ]128
10 แผนดำเนินงานประจำปี 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]173
11 แผนดำเนินงาน [ 2 ต.ค. 2560 ]144
12 รูปเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]136
13 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 1 ต.ค. 2560 ]137
14 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ 1 ต.ค. 2560 ]140
15 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม [ 1 ต.ค. 2560 ]130
16 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี [ 1 ต.ค. 2560 ]126
17 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว [ 1 ต.ค. 2560 ]131
18 บัญชีสรุปจำนวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2560 ]122