องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ประมวลจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กิจกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ห้วยทราย 2567 [ 25 ธ.ค. 2566 ]7
2 แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 ต.ค. 2566 ]4
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม งปม.2567 [ 16 ต.ค. 2566 ]6
4 รางานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส งปม.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]61
5 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาสนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 28 เม.ย. 2566 ]68
6 การประเมินจริยธรรม งปม.2566 รอบ 6 เดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]90
7 คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.ห้วยทราย [ 11 เม.ย. 2566 ]86
8 การขับเคลื่อนจริยธรรม อบต.ห้วยทราย [ 11 เม.ย. 2566 ]68
9 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]77
10 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]80
11 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 9 ก.พ. 2566 ]66
12 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างประจำปี 2560 [ 23 เม.ย. 2563 ]158
13 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหารงานท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]196
14 ประมวลจริยธรรมของฝ่ายสภาท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2561 ]137
15 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน [ 1 ต.ค. 2561 ]148
16 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต [ 1 ต.ค. 2561 ]143