องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 61 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการนโยบายทรัพยากรบุคคล อบต.ห้วยทราย งปม. 2566 รอบหกเดือน [ 12 เม.ย. 2566 ]38
2 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 มี.ค. 2566 ]24
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 ก.พ. 2566 ]86
4 คู่มือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในองค์กร [ 31 ม.ค. 2566 ]13
5 แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป [ 16 ม.ค. 2566 ]50
6 แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]15
7 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]25
8 ประกาศนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]24
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]10
10 ประกาศ เรื่อง หลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]14
11 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]11
12 คู่มือพจนานุกรมสมรรถนะ [ 1 ก.พ. 2565 ]126
13 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 17 ม.ค. 2565 ]138
14 การมอบอำนาจนายกให้กับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย [ 10 ม.ค. 2565 ]126
15 แผนเส้นทางความก้าวหน้า ในสายอาชีพ (Career Path) ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]140
16 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 ต.ค. 2564 ]113
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 30 ก.ย. 2564 ]126
18 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]114
19 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2564 ]121
20 กำหนดงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปรับปรุง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 [ 1 ก.ค. 2564 ]111
 
หน้า 1|2|3|4