องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยทราย
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบสภา อบต.ห้วยทราย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 3 ส.ค. 2566 ]42
2 รายงานผลการประเมินขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อบต.ห้วยทราย ประจำปี 2566 [ 21 มิ.ย. 2566 ]43
3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยทราย [ 1 ธ.ค. 2565 ]44
4 ข้อมูลสถิติการให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]151
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]132
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]144
7 ข้อมูลสถิติการขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]182
8 ข้อมูลสถิติการให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]136
9 ข้อมูลสถิติการให้บริการตัดกิ่งไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]133
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภคบริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 31 มี.ค. 2564 ]134
11 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ห้วยทราย [ 3 มิ.ย. 2562 ]37
12 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 7 ม.ค. 2562 ]150