องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

สภา อบต.

นางสาวดิษฐา  สุขพอดี
 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 062-3953691


นายธนันชัย เพ็งชื่นมะดัน
 รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร 093-4846469


นางหนูเล็ก  มีสวัสดิ์ นายถวิล  มาสดับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
โทร 089-9859375
โทร 063-4045046


นายพินิช  เพชรนิล นางสุวรรณ์   บุญศิลป์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
โทร 089-5403129 โทร 036379662


นางแก้วตา  ขำอินทร์ นายวัฒนา  ฝั่งสาคร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
โทร 086-3690995
โทร 086-0812209


นายสมิต  นามโคตร นางนะภา  หนูอ้น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
โทร 089-9020228
โทร 082-2319245