องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


 
นายคชานนท์  แก้วสุริยาภรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.091-7714646
 
นายพล  ฉายากุล
 นายเจษรุช  แก้วสุริยาภรณ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-9471187

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.096-2786918

 
 นายชาติชาย  สังข์สินธ์

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.096-2549879