องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

ประวัติและความเป็นมา

 

 

ภาพรวงข้าว เป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกร ชาวไร่ และชาวสวนซึ่งถือเป็นอาชีพสำคัญของประชากรในตำบลห้วยทราย

ภาพน้ำตก เป็นสัญลักษณ์ชองน้ำตกนางโจน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของตำบลห้วยทราย

ภาพภูเขาสีเขียว เป็นสัญลักษณ์ของการความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติในพื้นที่

ภาพดินทราย เป็นสัญลักษณ์ของดินในพื้นที่ ซึ่งเป็นดินทรายเป็นส่วนใหญ่