องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


มอบถุงยังชีพ


วันจันทร์ ที่18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.

นายบุญเลิศ เนตร์ขำ นายอำเภอหนองแค/ผู้อำนวยการศูนย์ ประสานงานอาสาสมัครสภากาชาดไทยประจำอำเภอหนองแค พร้อมด้วย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนันตำบล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี และประชาชนตำบลห้วยทราย ได้จัดกิจกรรมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 50 ถุง ที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนจากสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดสระบุรี เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส ตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี พร้อมทั้ง ลง พื้นที่เยี่ยมบ้านและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 ราย

2024-05-31
2024-05-17
2024-05-15
2024-05-11
2024-05-02
2024-04-26
2024-04-25
2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18