องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ข้อกฎหมาย เรื่องการเผาหญ้า เผาขยะ


ประชาสัมพันธ์จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เรืองข้อกฎหมาย การเผาหญ้า เผาขยะ

มีโทษทั้งจำ ทั้งปรับ

2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27