องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


ฉีดพ่นละอองน้ำ


องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ทำการล้างถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ฉีดพ่นละอองน้ำ บริเวณที่เป็นแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดฝุ่นละอองpm2.5 และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันลดการเผาในที่โล่งทุกประเภท

#อบตห้วยทราย #huaisaifamily

2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27