องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี : www.huaisai.go.th

 
 

 

 

 


จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)


วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น.

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี ภายใต้แนวคิด "ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำการเมืองที่ร่วมกับภาคีทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างต่อเนื่อง

และในวันนี้ นายกคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์ ได้เข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ด้วยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสระบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ได้รับคะแนน 99.88 คะแนน ระดับ AA เป็นอันดับที่ 1 ของอำเภอหนองแค และเป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดสระบุรี จากหน่วยงานอปท.ทั้งหมด 109 แห่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย นำโดยนายกเอส คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกคน จะตั้งใจปฏิบัติงาน ทำหน้าที่รับใช้ประชาชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนชาวตำบลห้วยทรายต่อไป ❤️

2024-03-28
2024-03-18
2024-03-18
2024-03-15
2024-02-29
2024-02-29
2024-02-28
2024-02-28
2024-02-27
2024-02-27