วันที่
ชื่อเรื่อง
31  พ.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
24  พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะรองรับมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะรองรับมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง