วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ต.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขทะเบียน 420-52-0010 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยาง (อบต.ห้วยทราย) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2561
จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ คลองเลียบถนนพหลโยธิน ช่วงสถานีบริการน้ำมันปทต.นิคมทรัพย์เจริญถึงร้านเอี่ยมอะหลั่ย หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กทดแทนส่วนที่ชำรุด จำนวน 6 ฝา(ถนนสายหน้าซุ้ม 3 ฝา และถนนสายพหลโยธิน - โนนคล้อ 3 ฝา) ปละปรับปรุงยกระดับเสริมขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 บ่อ ถนนสายหน้าซุ้ม, ถนนสายพหลโยธิน-โนนคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างโครงการเปลี่ยนฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ำบริเวณทางเข้าร้านสะดวกซื้อถนนพหลโยธิน - โนนคล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)