วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
จ้างจัดจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) หมายเลขทะเบียน นข5736 สระบุรี ในวันที่ 25 -26 มกราคม 2562 ตามโครงการฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง(ไป-กลับ) หมายเลขทะเบียน ฮท 3680 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ตามโครงการฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมารถตู้ พร้อมพนักงานขับรถ และน้ำมันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ) หมายเลขทะเบียน ฮฐ 6640 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2562 ตามโครงการฝึกอบรมการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ม.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดสถานที่ ดูแลรักษาความสะอาด ตามโครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาและเยาวชนประชาชนต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อถ้วยรางวัล และลูกฟุตบอลบอล ตามโครงการส่งเสริมและจัดการแข่งขันกีฬาและเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะเเละขนส่ง (ยางรถยนต์) หมายเลขทะเบียน บน - 1069 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2561
โครงการจัดตั้งจุดตรวจแนะนำและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2562
17  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (ชุดโคมเมทัลฮาไลท์ BEC 400 W รุ่นแถมหลอด B) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2561
จ้างจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ดำเนินงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง