วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเต็นท์ฝ่ายอำนวยการ เเข่งขันกีฬาเดิน-วิ่ง ฯลฯ ตลอดการเเข่งขัน เเละไฟฟ้าส่องสว่างตลอดเส้นทาง เดิน-วิ่ง พร้อมเครื่องขยายเสียง ตามโครงการเเข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง โครงการแข่งขัน เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-510008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 สายกลางนาเชื่อมต่อเทศบาลหินกองเส้นโรงฆ่าสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายน้ำตกนางโจน - โสกโขมง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 5 สายวัดป่าพุทธญาณ ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองเเค จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างโครงการขยายเขตประปาภูมิภาค หมู่ที่ 10 สายบ้านนายหยด-บ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2562
จ้างนำรถส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามวงรอบเเละซ่อมเเซมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน บร - 7186 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาไฟฟ้าเเสงไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมประดับโคมไฟพุ่ม จำนวน 2 ต้นใหญ่ เเละเครื่องขยายเสียงรอบๆบริเวณ ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งราวเหล็ก (Guard Rail) หมู่ที่3 สายริมถนนหน้าบ้านนายสุธี ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง