วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ก.ค. 2563
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการรณค์ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยางชะลอความเร็ว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2563
ซื้อถังขยะเปียกมีฝาปิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2563
จ้างประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งน้ำดับเพลิง) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
จ้างซ่อมเเซมบํารุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กค-8141 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กฉ-3955 และ กค-8141 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
ซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตเเบบอัตโนมัติ จํานวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์(รสจืด)โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) ประจำปีการศึกษา 1/2563 ( 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง