วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2562
จ้างโครงการติดตั้งราวเหล็ก (Guard Rail) หมู่ที่3 สายริมถนนหน้าบ้านนายสุธี ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 2, 3, 4, 5 และ 7 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนวัดห้วยทราย ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (นมกล่องช่วงปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างโครงการปูพื้นยางกันกระแทกสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่3 ตำบลห้วยทราย (จำนวน 15 ชุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างบำรุงรักษาเเละซ่อมเเซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค - 8141 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2562
จ้างนำรถยนต์ส่วนกลางเข้าตรวจสภาพตามวงรอบเเละซ่อมเเซมเปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด หมายเลขทะเบียน กฉ - 3955 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
จ้างจัดจ้างตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ดินตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง