องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 


เรื่อง การรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย


#ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

#เรื่องการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย จะทำการรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทรายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม  2564 เวลา 08.30-16.30 น.   ท่านใดมีความประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้ง สามารถเขียนใบสมัครและยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย ตามวันและเวลาดังกล่าว หรือหากท่านใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 036-379546

2022-04-01
2022-03-24
2022-03-09
2022-02-15
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07
2022-02-07
2022-02-07
2022-01-21