องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี: www.huaisai.go.th
 
 
 
  กิจกรรมร่วมดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ณ.หมู่ 10
      

วันที่ 24 ต.ค 2561 อบต.ห้วยทราย ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยทราย พร้อมด้วย อสม. ต.ห้วยทราย ร่วมดำเนินการมาต...

  กิจกรรมร่วมดำเนินมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ณ.หมู่ 3
      

วันที่ 22  ต.ค. 2561 อบต.ห้วยทราย ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยทราย พร้อมด้วย อสม. ...

  ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน
      

ประชุมประจำเดือน ต.ค. 61 กองทุนสวัสดิการชุมชน ต.ห้วยทราย และมีการมอบเงินสมทบกองทุนจากกรรมการ ม.9 ...


ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทราย
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
น้อย
 
 
งานวันเด็ก ปี2561
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม

 
 
 

จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2560